کلی

کسی برای این شهید هشتگ نزد +عکس

7


‌همسر بود و پدر دو کودک. کودکانی که رفتن پدر
به ماموریت مرزی را نمی دانستند ولی می فهمیدند که پدرشان یک قهرمان است.
ستوان یکم اکبر معصومی نژاد در مقابل اشرار مرزی شهید شد و کسی برای
جانفشانی اش هشتگ نزد.

در باره نویسنده / 

perfspot

دسته‌ها